Po prečítaní a aj prezretí Juríkovej knihy SLOVAN DO TOHO mi neostáva nič iné len napísať, že ide o dielo hodné Slovana, teda majstrovské. Nakoniec storočnica tohto nášho najslávnejšieho i najstaršieho klubu, v máji 2019 sme si pripomenuli sté výročie jeho založenia, si nič iné ani nezaslúži. Pravda, to je ľahko povedať už ťažšie je takúto knihu napísať. Veď zachytiť čo všetko sa za tých sto rokov v histórii klubu, ale aj v našej spoločnosti odohralo to naozaj nie je len tak. Prepracovať sa k všetkým možný archívnym materiálom, naštudovať ich, porobiť si poznámky a potom ich dať do literárnej formy to chce naozaj majstra a to našťastie Ľuboš Jurík je.  Predtým sa však musel stretnúť s mnohými ľuďmi, bývalými futbalistami, pripraviť pre nich kostru otázok a dostať z nich veci na ktoré už dávno zabudli, ale čitateľov by zaujali. A to sa autorovi podarilo. Otázky tvoria osnovu pri rozhovoroch s hráčmi, ale aj trénermi. Samozrejme nešlo o nič striktné. Podľa vývoja rozhovoru ich autor menil, dopĺňal či respondentov taktne usmerňoval. Dobre to vidieť pri pozornejšom čítaní jednotlivých výpovedí. Podstatné je však skutočnosť, že nakoniec z nich dostal to čo chcel, teda  aby ich výpovede boli zaujímavé a pre knižku prínosné.

Mladších čitateľov, ale samozrejme aj tých skôr narodených, iste zaujme kapitola Veľmi stručné dejiny futbalu. V nich sa dozvie, že futbal sa v Anglicku už začal hrať v šesťdesiatych rokoch 19. storočia a postupne sa šíril ďalej nielen po samotnom ostrove, ale aj po Európe. Je to zaujímavý príbeh, ale najlepšie bude keď si ho čitateľ  v pokoji prečíta. Myslím si, že sa dozvie aj veci o ktorých nevedel, alebo si myslel, že sa stali inakšie a inde.Podstatne obsiahlejšie sú STRUČNÉ DEJINY ŠK SLOVANA BRATISLAVA. V čase Rakúsko-uhorskej monarchie na Slovensku nepôsobil ani jeden slovenský futbalový klub. Až v roku 1919 skupina mladých českých úradníkov a nadšencov založila I. ČsŠK Bratislava. Ľuboš Jurík sa v tejto kapitole nevenujelen suchým historickým faktom, ale ich osviežuje aj zaujímavými udalosťami. Napríklad píše o tom ako v roku 1946 pri medzikrajinskom futbalovom stretnutí Čechy – Slovensko, došlo v Bratislave pre nešportové správanie českých hráčov a rozhodcu k vzplanutiu ostrej protičeskej nálady. Rozhorčený dav sa na mieste vysporiadal s niektorými obhajcami benešovskej nespratnosti a ušlo sa aj s komunizmom a s Prahou kolaborujúcemu generálovi Širicovi. Ten pri úteku stratil aj svoju generálsku čiapku. Podobných zaujímavostí je v knižke viacej pretože príbeh Slovana tak ako ho podáva Ľuboš Jurík je nielen chronologický ale aj ľudský zaujímavý.

Vyše sto strán má kapitola BELASÉ OSOBNIOSTI HISTÓRIE. V nej vystupujú také legendy ako Jozef Venglóš, Dušan Galis, bratia Čapkovičovci, Marián Masný, Alexander Vencel, Ján Švehlík a ďalší majstri futbalu. Cez Ich výpovede sa dozviete o najslávnejších kapitolách Slovana o tom ako sa za čias socializmu hralo či hráčom platilo. Samozrejme autor nezabudol ani na MLADŠIU BELASÚ GENERÁCIU. V nej sa vyznávajú  zo svojich pocitov keď hrali za Slovan, ako to bolo keď ako mladé uchá prišli do kabíny, čo museli a nemuseli robiť… Na svoje zážitky pospomínali i Vladimír Kinder, Szilárd Németh, Samuel Slovák, Robert Vittek, DušanTittel, Marián Zeman ako aj mnohí ďalší bývalí reprezentanti Slovana a Československa.

Láske k Slovanu sa vyznávajú tiež herci, umelci, význačné osobnosti Medzi veľkých fanúšikov tohto nášho najstaršieho a aj najslávnejšieho klubu patrí herečka Mária Kráľovičová, Milan Lasica, Juraj Sarvaš, Maja Velšicová či Marián Slovák, str.Autor tejto knižky z nich vytiahol nielen to na čo si spomenuli , ale aj to na čo už zabudli. Svojím majstrovským prístupom pri dlhých neformálnych rozhovor si zo svojej pamäti nakoniec vydolovali slávne futbalové momenty ktoré spisovateľovi radi poskytli a tak si ich čitateľ môže v pokoji vychutnať.

Poslednú kapitolu v knižke tvoria BELASÉ LEGENDY. Počas storočnej histórie Slovana obliekali jeho dres mnohí výnimoční futbalisti. Od jeho vzniku až po nedávnu minulosť to boli hráči, ktorí sa dostali do siene slávy Slovana. Zaslúžili sa o popularitu bratislavského klubu, viacerí z nich boli reprezentanti. Autor sa už s nimi nemal možnosť, pozhovárať sa a predstaviť ich názor. Pokladal si však za povinnosť pripomenúť si ich osudy, kvality účinkovania v Slovane aspoň v krátkych portrétoch. Pravda, tento výpočet je stručný. Nie sú tam veľké osobnosti ako AntonBíly, Koloman Gögh, Jozef Baláži, Vladimír Hrivnák, Alexander Horváth, Tomáš Stupala a ďalší. No v knižke nájdete osudy takých velikánov ako boli Štefan Čambal, Leopold Šťastný, Viktor Tegelhoff, Teodor DodoReimann, Michal Vičan, Ladislav Kubala a mnohí iní.

Osobitnú kapitolu si zaslúži fotografická príloha. Je skutočne viac ako obsiahla a autorovi treba zložiť poklonu za to, že pod každú fotku dal text, ktorý objasňuje o čo v zachytenom momente ide. Bola to mravčia práca ktorá knižku neobyčajne oživuje a bez tejto fotografickej dokumentácie by nebola tým čo je, teda skvelým dielom ktoré sa oplatí prečítať. Ľubošovi Juríkovi  sa podarilo skĺbiť históriu s realitou, minulosť zo súčasnosťou bez toho, aby ste pri jej čítaní postrehli, že ste už v inom, storočí. Myslím si, že si zaslúži pozornosť fanúšikov nielen Slovana, ale aj slovenského futbalu.