Ľubo Olach

27.11.2014

ČO O KNIHE "ROZHOVORY ZA OPONOU" NAPÍSAL ĽUBOŠ JURÍK

Milí priatelia prečítajte si čo o mojej knihe "Rozhovory za oponou", vyjde koncom budúceho týždňa, napísal vynikajúci slovenský spisovateľ, publicista a novinár Ľuboš Jurík.

Dialógy, interview, rozhovory so známymi osobnosťami sú náročný literárny žáner, akokoľvek sa môže zdať, že umenie dialógu spočíva len v umení klásť dobré otázky a trpezlivo načúvať – to najdôležitejšie, čiže odpovede, tak či tak urobí za autora ten, ktorý musí odpovedať. Osobnosť. Áno, aj. Ale osobnosťou musí byť aj ten, kto kladie otázky, ak nechce, aby taký dialóg skĺzol do roviny lacného bulváru. Autor rozhovoru sa musí dôkladne pripraviť, aby bol pri diskusii partnerom, aby kládol kvalifikované otázky, aby dokázal včas a primerane reagovať na odpovede. Dobre položená otázka sama osebe - svojou dikciou, informáciou, načrtnutím témy – už totiž nesie v sebe zárodok budúcej odpovede. Súčasťou dobre formulovanej otázky je nielen veta zakončená otáznikom, ale aj názor autora, jeho postoj, jeho postreh, jednoducho niečo podstatné a dôležité, čo môže rámcovať nielen odpoveď, ale aj navodiť polemický tón a celý dialóg zdynamizovať.

Novinár, publicista, spisovateľ a básnik Ľubo Olach sa vo svojej novinárskej aj agentúrnej praxi dlhodobo venoval viacerým hudobným žánrom, hudbe populárnej, džezu i hudbe vážnej – či užako recenzent, glosátor, organizátor hudobných podujatí, alebo autor mnohých rozhovorov s hviezdami hudobného neba. Nazbieral sa ich pekný počet a ten teraz ponúka čitateľovi ako doklad nielen jeho bohatej aktivity, ale najmä ako svedectvo o stave našej populárnej i vážnej hudby. A je to svedectvo vzácne, veď čas neúprosne zavial mnohé stopy, aj veľa umeleckých – speváckych a muzikantských – osudov. Treba však podotknúť, že lesk osobností, ktoré sa spovedajú v knihe Rozhovory za oponou ani časom nevybledol, skôr je ešte jagavejší, a že práve čas potvrdil trvácnosť a hodnotové maximum ich umeleckej tvorby. 

Osobitosťou tejto publikácie je aj metodika zostavovania jednotlivých rozhovorov: autor sa totiž správne rozhodol, že uverejní viacero rozhovorov s tým istým umelcom aj s odstupom času od ich vydania. Čitateľ teda nečíta jeden ucelený a uzavretý rozhovor, ale je to rozhovorov viac, pričom každý vznikal v inom období. Vzniká tak zaujímavý efekt: vidíme – resp. čítame – ako sa menil umelec, ako sa menili okolnosti a aj ako sa menil čas a priestor, v ktorom rozhovory vznikali. Napríklad Peter Dvorský, legenda našej opernej scény, odpovedá na otázky Ľuba Olacha v niekoľkých novinových a časopiseckých dialógoch, ale robia tak aj ďalší umelci. Ich zoznam je široký a pestrý, nájdeme tu aj mimoriadne cenné a dnes už aj z hľadiska histórie umenia nenahraditeľné dokumenty: dialógy s Jánom Cikkerom, Svjatoslavom Richterom, Marikou Gombitovou alebo Karlom Krylom. Tento mnohorozmerný záber (i výber) svedčí o erudícii autora, aj o tom, ako sa dokáže orientovať vo svete populárnej i vážnej hudby, ale aj v spoločenských súvislostiach a pomeroch. Pretože Rozhovory za oponou nie sú len výmenou názorov o hudbe, tvorivej inšpirácii a umeleckýchvýhrach (či pochybnostiach) ale sú svojráznym obrazom aj o časoch, v ktorých sme žili.

Slovenská vážna i populárna hudba (vrátane operety, džezu, bigbítu, rocku, folku, country, soulu) prechádzala rôznymi obdobiami vývoja, niekedy priaznivými – roky tridsiate či roky šesťdesiate – potom však z hľadiska politického zložitejšími, no nikdy nestratila svoju tvár, svoju vysokú kvalitu, svoju nadčasovosť. Zaiste to svedčí aj o tom, že slovenská, ale aj česká, hudba a umenie vôbec, je bohatá na veľké osobnosti, na talenty, ktoré obohacujú celú našu spoločnosť. Aj z tohto pohľadu je kniha Rozhovory za oponou nesmierne cenným príspevkom do poznania nielen našej modernej hudby, ale aj našej spoločnosti. 

ĽUBOŠ JURÍK

Rýchly kontakt

Kontaktný formulár